Nechajte sa obslúžiť profesinálmi

Začínate podnikať? Potrebujete založiť spoločnosť s.r.o.? Alebo už podnikáte a potrebujete vykonať zmenu vo vašej firme? Potrebujete poradiť, niečo vylepšiť?

Nechajte to na nás a pritom ušetrite! Máme najnižšie ceny na trhu!

HomeInformácieSplatenie základného imania

Splatenie základného imania

      1.12.2013 vstúpila do platnosti novela zákona, ktorý vyžaduje preukázať splatenie základného imania na účet v banke - a to na osobu zakladateľa, keďže s.r.o. ešte nevznikla. Správca vkladu bude potrebovať výpis z účtu v banke, teda prakticky je možné ponechať na tomto špeciálnom účte základné imanie iba kým sa neurobí výpis a hneď na to sa môžu peniaze previesť naspäť a účet sa môže zrušiť.

      V zmysle zákona by peniaze mali ostať na tomto špeciálnom účte až do zápisu firmy do obchodného registra čo je cca 20 dní, okrem prípadov , ak by sa peniaze použili na rozbehnutie firmy - čo je napríklad platba pre spoločnosť ktorá predmetnú firmu zakladá, nakup kancelárskeho nábytku, auta, ktoré bude slúžiť podnikateľským účelom atď. Reálne ale obchodný register nie je oprávnený skúmať, či na tomto účte peniaze stále sú, alebo už boli vrátené naspäť. Účtovne si tento "výber" môžte vykázať tak, že ich využijete na úhradu nákladov pre vznik spoločnosti.

      Postup:

  1. Jeden zo spoločníkov (správca vkladu) v banke otvorí účet na svoje meno. V banke nespomínajte, že zakladáte účet kvôli vzniku spoločnosti, nakoľko Vám otvoria účet na zakladanú firmu a s jej prostriedkami nebudete môcť disponovať až do okamiju založenia spoločnosti.
  2. Vložíte na účet základné imanie podľa podielu v spoločnosti (napríklad dvaja spoločníci po 2.500 Eur - teda dva vklady).
  3. Požiadate banku o vystavenie potvrdenia o vklade, takisto o výpis z účtu - pozor, poplatky nesmú byť stiahnuté z práve založeného účtu, ale v hotovosti, nakoľko by poklesol zostatok o sumu zaplatenú za výpisy čo obchodný register nebude akceptovať.
  4. Potom čo Vám boli vydané potvrdenia môžte peniaze ihneď vybrať z účtu a účet samotný ihneď zrušiť.

Podľa zákona je minimálny rozsah splatenia základného imania pred zápisom s.r.o. do obchodného registra 2500 eur (ak nejde o jednoosobovú s.r.o.).  Minimálny vklad spoločníka je 750 eur a minimálny rozsah jeho splatenia 30%. Z týchto parametrov sme vychádzali pri nasledovnej tabuľke:

Počet zakladateľov Pomer vkladov Minimálne imanie Min. splatenie imania v banke Vklad každého zakladateľa Každý zakladateľ vloží do banky minimálne
4 osoby rovnaký 5000 Eur 2500 Eur (4x625) 1250 Eur 625 Eur
3 osoby rovnaký 5000 Eur 2500 Eur (3x833) 1666,6 Eur 833,3 Eur
3 osoby rovnaký 5100 Eur 2700 Eur (3x900) 1700 Eur 900 Eur
2 osoby 50%:50% 5000 Eur 2500 Eur (3x833) 2500 Eur 1250 Eur
1 osoba 100% 5000 Eur 5000 Eur (3x900) 5000 Eur 5000 Eur

Minimálny rozsah splatenia vkladu je suma, ktorú je potrebné splatiť pred zápisom s.r.o. do obchodného registra, po novom vkladom do banky. Zvyšok je možné doplatiť neskôr:  Podľa Obchodného zákonníka  je spoločník povinný splatiť svoj vklad v lehote určenej v spoločenskej zmluve, inak bez zbytočného odkladu po vzniku spoločnosti. Pri doplatení sa však už nevyžaduje vkladať peniaze do banky.

Príklad:

Spoločnosť zakladajú dvaja spoločníci. Na založenie s.r.o. im stačí iba 2500 eur (na jeden deň). Minimálny vklad 5000 eur môžu splatiť takto:

  • 2500 eur (každý po 1250 eur) splatia po novom na účet v banke pred zápisom s.r.o. do obchodného registra (peniaze stačí vložiť do banky na 1 deň)   a
  • zvyšných 2500 eur (každý po 1250 eur) splatia neskôr, až po registrácii firmy, a to tak ako doteraz, podpísaním vyhlásenia, že vklad je doplatený - peniaze nemusia ísť na účet v banke.

NEPEŇAŽNÝ VKLAD

Nová povinnosť splatiť vklad na účet do banky sa dotkla iba peňažných vkladov. Režim nepeňažných vkladov zostal nezmenený. Do s.r.o. teda môžete vložiť napríklad auto, skladové zásoby alebo iný hnuteľný alebo  aj nehnuteľný majetok, ktorý má hodnotu rovnajúcu sa základnému imaniu (minimálne 5tis. eur) alebo vyššiu. Vkladom majetku do základného imania spoločnosti dochádza k prevodu vlastníckeho práva k nemu a takýto majetok sa stáva vlastníctvom novej s.r.o.

Nepeňažný vklad môžete využiť napríklad ak zvažujete prejsť zo živnosti na s.r.o.  Majetok, ktorým disponuje podnikateľ – živnostník sa môže vložiť ako nepeňažný vklad do základného imania s.r.o. Jedinou nevýhodou tohto spôsobu splatenia základného imania je, že hnuteľný alebo nehnuteľný majetok musí byť ocenený súdnym znalcom z daného odboru.

Kontakt

Tel.: 0903/404 387

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kompletné založenie s.r.o.

Vypracujeme dokumentáciu, vybavíme živnostenské oprávnenia a zaregistrujeme spoločnosť do Obchodného registra.

Cena znížená zo 279 EUR na 249 EUR

Viac info

Likvidácia spoločnosti

Chcete sa vyhnúť plateniu daňovej licencie - vstúpte do likvidácie

Viac info

s.r.o. s históriou

Predaj starších spoločností s účtovnou históriou už od 499 Eur.

Viac info