Nechajte sa obslúžiť profesinálmi

Začínate podnikať? Potrebujete založiť spoločnosť s.r.o.? Alebo už podnikáte a potrebujete vykonať zmenu vo vašej firme? Potrebujete poradiť, niečo vylepšiť?

Nechajte to na nás a pritom ušetrite! Máme najnižšie ceny na trhu!

HomeInformácieOrganizačná zložka

Organizačná zložka

Jednou z možností, ako môže zahraničná právnická osoba podnikať na území Slovenskej republiky je zriadenieorganizačnej zložky. 

Oprávnenie podnikať na území Slovenskej republiky vzniká zahraničnej osobe dňom zápisu organizačnej zložky do obchodného registra. Návrh na zápis podáva samotná zahraničná právnická osoba – zriaďovateľ. Organizačná zložka má pridelené vlastné identifikačné číslo osoby (IČO).Organizačná zložka nemá právnu subjektivitu, vnútorné právne pomery , ručenie spoločníkov a orgánov spoločnosti sa riadi právnym poriadkom štátu, podľa ktorého bola založená zahraničná osoba - zriaďovateľ.

Z daňového hľadiska sa však organizačná zložka posudzuje ako slovenský daňový rezident.

Organizačná zložka vedie účtovníctvo v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom o účtovníctve na Slovensku a účtuje v sústave podvojného účtovníctva.

Organizačná zložka nie je povinná mať základné imanie. Majetok organizačnej zložky je majetkom zriaďovateľa, z čoho vyplýva že aj za záväzky organizačnej zložky je zodpovedný zriaďovateľ. 

Právne úkony organizačnej zložky vykonáva vedúci organizačnej zložky. Vedúcim organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby môže byť len fyzická osoba a musí spĺňať nasledovné podmienky: občan EÚ alebo občan OECD alebo povolenie na pobyt na Slovensku, vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.

Vedúci organizačnej zložky je splnomocnený robiť všetky právne úkony týkajúce sa tejto organizačnej zložky. Za organizačnú zložku zahraničnej osoby je oprávnený konať aj štatutárny orgán zriaďovateľa.

Pri zrušení organizačnej zložky sa nevykonáva likvidácia, ale iba výmaz z obchodného registra

 

OZ predpokladá existenciu materskej-zahraničnej  s.r.o. mimo územia SR. !

Kontakt

Tel.: 0903/404 387

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kompletné založenie s.r.o.

Vypracujeme dokumentáciu, vybavíme živnostenské oprávnenia a zaregistrujeme spoločnosť do Obchodného registra.

Cena znížená zo 279 EUR na 249 EUR

Viac info

Likvidácia spoločnosti

Chcete sa vyhnúť plateniu daňovej licencie - vstúpte do likvidácie

Viac info

s.r.o. s históriou

Predaj starších spoločností s účtovnou históriou už od 499 Eur.

Viac info