Nechajte sa obslúžiť profesinálmi

Začínate podnikať? Potrebujete založiť spoločnosť s.r.o.? Alebo už podnikáte a potrebujete vykonať zmenu vo vašej firme? Potrebujete poradiť, niečo vylepšiť?

Nechajte to na nás a pritom ušetrite! Máme najnižšie ceny na trhu!

HomeInformácieVýhody založenia spoločnosti s ručením obmedzeným

Výhody založenia spoločnosti s ručením obmedzeným

 

Podnikanie v mene spoločnosti s ručením obmedzeným má viaceré výhody, a my Vám ponúkame hlavné argumenty pre založenie s.r.o.:

 • Spoločnosť s ručením obmedzeným je dôveryhodným obchodným partnerom pre kontrakty i banky ako živnostník, lebo sa chápe ako kapitálovo silnejšia a lepšie podnikateľsky skúsená ako fyzická osoba,

 

 • Hlavným znakom a súčasne aj hlavnou výhodou s.r.o. oproti živnosti je obmedzené ručenie spoločníkov spoločnosti, ktoré je evidentné už aj podľa názvu: spoločnosť s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným ako taká sama zodpovedá veriteľom za svoje záväzky celým svojím majetkom. Avšak spoločníci - zakladatelia ručia veriteľom za záväzky spoločnosti len do výšky nesplatenej časti svojich vkladov zapísaných v obchodnom registri. Pri úplnom splatení vkladov spoločníci za záväzky spoločnosti vôbec neručia. A to je najväčšia výhoda oproti fyzickej osobe podnikateľovi, kde živnostník ručí celým svojim disponibilným majetkom (osobným ako aj v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, a ktorý nemusí byť vôbec zahrnutý do podnikania).- minimalizácia rizík z prípadného neúspechu z podnikania
 • Pri podnikaní vo forme s.r.o. ručí za záväzky vzniknuté z podnikania iba samotná s.r.o. a nie jej majiteľ alebo spoločník (ručí iba do výšky svojho nesplateného vkladu v s.r.o.). Založením s.r.o. a jej zápisom do Obchodného registra vznikla nová osoba (právnická), ktorá má právnu subjektivitu a vystupuje ako účastník zmluvného vzťahu. Konateľ iba koná (podpisuje) v jej mene, záväzky z uzatvorených zmlúv a dohôd vznikajú však iba s.r.o.. Pri tejto forme podnikania je oddelený osobný majetok podnikateľa (ako aj jeho manžela/ky) od majetku s.r.o. Živnostník ručí pri podnikaní za svoje záväzky celým svojím majetkom. Z hľadiska rizika sa jedná o najrizikovejší spôsob podnikania, nakoľko “živnostník” ručí okrem vlastného majetku aj osobným majetkom svojho manžela/ky.
 • Spoločník ani konateľ s.r.o. nemusí povinne platiť odvody do Sociálnej poisťovne, naopak živnostník aj keď nemá žiadny príjem, musí zo zákona platiť mesačné odvody do sociálnej poisťovne minimálne v zákonom stanovenej výške.
 • Teda ide o optimalizáciu daňového a odvodového zaťaženia fyzickej osoby ako spoločníka alebo konateľa v spoločnosti s ručením obmedzeným, ale v prípade fyzickej osoby podnikateľa je minimálne daňové a odvodové zaťaženie dané zákonom a aj v prípade horšej finančnej situácii nie je možné ovplyvniť minimálne odvodové zaťaženie. Naproti tomu spoločníci ako aj konatelia ak nepoberajú odmenu za svoju prácu pre spoločnosť, nie sú osobami povinnými platiť odvody,
 • Živnostník je povinný platiť všetky odvody z vymeriavacieho základu, ktorý je priamoúmerný príjmu z jeho podnikateľskej činnosti. Z uvedeného vyplýva, že pri väčšom príjme musí živnostník odviezť aj vyššie odvody. 
 • V prípade podnikania vo forme s.r.o. je jej spoločník, prípadne konateľ povinný platiť za seba odvody na zdravotné poistenie. Výška povinného odvodu na zdravotné poistenie je “v rukách” spoločníka (konateľa), ktorý si môže zvoliť aj jeho minimálnu výšku. Všetky ostatné odvody sú dobrovoľné, teda pri podnikaní vo forme s.r.o. sa môže rozhodnúť, či ich bude platiť alebo nie. Taktiež možno zvoliť  výšku “odvodového zaťaženia”.
 • V Slovenskej republike sa uplatňuje nulová daň z dividend to znamená, že spoločník spoločnosti, ktorý má príjem len zo zdaneného zisku spoločnosti, tento príjem nezdaňuje
 • s.r.o. sa dá rýchlo zrušiť, predať a použiť aj na jednorazový obchod a potom zlikvidovať
 • V prípade smrti spoločníka spoločnosť nezaniká, ale prechádza na dedičov, poprípade ak je v Zakladateľskej listine či Spoločenskej zmluve uvedené aj na iné osoby
 • Nízke náklady pri založení spoločnosti, keďže nie je potrebné reálne splatenie základného imania spoločnosti -možnosť fiktívneho splatenia základného imania (obchodný register neskúma naozajstné celé splatenie, stačí mu čestné prehlásenie) 
 • Systém podvojného účtovníctva v porovnaní s jednoduchým má svoje určité výhody. Každý typ účtovníctva jednoduchého ako i podvojného má svoje špecifiká, kde sa dá polemizovať o silných a slabých stránkach. Bez určitých odborných znalostí v podstate nie je ani možné viesť účtovnú evidenciu. Na získanie týchto znalostí je však podvojné účtovníctvo náročnejšie, avšak kompenzuje to určitou variabilitou a možnosťami ovplyvňovať výsledné hospodárenie spoločnosti. Okrem toho na účtovníctvo existuje veľa špecializovaných programových vybavení, kde nákladnosť obstarania sa výrazne neodlišuje od verzií s jednoduchým účtovníctvom. Systém podvojného účtovníctva v porovnaní s jednoduchým má svoje výhody napríklad v dôslednejšom časovom odlíšení pri plánovaní základu dane (širšie možnosti minimalizácie základu dane)

Nielen na Slovensku, ale i celosvetovo je forma podnikania ako spoločnosť s ručením obmedzeným veľmi využívaná. 

 

Kontakt

Tel.: 0903/404 387

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kompletné založenie s.r.o.

Vypracujeme dokumentáciu, vybavíme živnostenské oprávnenia a zaregistrujeme spoločnosť do Obchodného registra.

Cena znížená zo 279 EUR na 249 EUR

Viac info

Likvidácia spoločnosti

Chcete sa vyhnúť plateniu daňovej licencie - vstúpte do likvidácie

Viac info

s.r.o. s históriou

Predaj starších spoločností s účtovnou históriou už od 499 Eur.

Viac info