Nechajte sa obslúžiť profesinálmi

Začínate podnikať? Potrebujete založiť spoločnosť s.r.o.? Alebo už podnikáte a potrebujete vykonať zmenu vo vašej firme? Potrebujete poradiť, niečo vylepšiť?

Nechajte to na nás a pritom ušetrite! Máme najnižšie ceny na trhu!

HomeInformácieNeaktuálne údaje v obchodnom registri

Neaktuálne údaje v obchodnom registri môžu spôsobiť problémy v banke

Aktualizácia údajov je však potrebná aj čisto z praktických dôvodov, kedy zanedbanie povinnosti aktualizovať údaje v obchodnom registri môže spôsobiť oveľa citeľnejšie problémy. Napríklad v prípade, kedy ako štatutárny orgán spoločnosti chcete vybrať peniaze z bankového účtu spoločnosti. Zamestnanci banky si od vás vyžiadajú občiansky preukaz, pričom ak si údaje na občianskom preukaze porovnajú s údajmi zapísanými v obchodnom registri, môžu mať dôvodné podozrenie, že nie ste štatutárnym orgánom spoločnosti a banka vám odmietne vyplatiť peniaze z účtu spoločnosti.

Rovnaké komplikácie môžu nastať na pošte alebo pri bežnom obchodnom styku, prípadne pri rôznych konaniach pred úradmi.

Do obchodného registra sa zapisujú aj zmeny v adresách spoločníkov

Pamätajte, že v spoločnosti s ručením obmedzeným sa nezapisuje len adresa bydliska konateľa, ale aj adresy všetkých spoločníkov. Je teda nevyhnutné dôrazne informovať všetkých spoločníkov, aby vám vždy ohlásili zmenu ich bydliska alebo svojho mena.
Zákon o obchodnom registri totiž za nesplnenie povinnosti aktualizovať údaje v obchodnom registri pokutu uloží len osobe, ktorá zodpovedá za podanie návrhu na zápis zmeny, teda konateľovi.

V prípade prevodu obchodného podielu musí spoločník prevádzajúci obchodný podiel uviesť svoju aktuálnu adresu do zmluvy o prevode obchodného podielu a hlavne musí predložiť občiansky preukaz u notára alebo pred matričným úradom, keďže podpis na zmluve musí byť úradne osvedčený. Takýto nesúlad s údajmi v zmluve a údajmi zapísanými v obchodnom registri by mal za následok odmietnutie vykonania zápisu do obchodného registra, pretože takýto návrh by bol považovaný za nezrozumiteľný.

Dôležité predpisy, ktoré upravujú problematiku zmien údajov v obchodnom registri:

• § 5 ods. 5 a § 6 ods. 2 písm. d) zákona č. 530/2003 Z.z., o obchodnom registri
• vyhláška č. 25/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť
• § 289 a nasl. a § 299 a nasl. zákona č. 161/2015 Z.z., civilný mimosporový poriadok
• § 115 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník

Kontakt

Tel.: 0903/404 387

Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Kompletné založenie s.r.o.

Vypracujeme dokumentáciu, vybavíme živnostenské oprávnenia a zaregistrujeme spoločnosť do Obchodného registra.

Cena znížená zo 279 EUR na 249 EUR

Viac info

Likvidácia spoločnosti

Chcete sa vyhnúť plateniu daňovej licencie - vstúpte do likvidácie

Viac info

s.r.o. s históriou

Predaj starších spoločností s účtovnou históriou už od 499 Eur.

Viac info