Nechajte sa obslúžiť profesinálmi

Začínate podnikať? Potrebujete založiť spoločnosť s.r.o.? Alebo už podnikáte a potrebujete vykonať zmenu vo vašej firme? Potrebujete poradiť, niečo vylepšiť?

Nechajte to na nás a pritom ušetrite! Máme najnižšie ceny na trhu!

HomeZápis do Obch. registra

Zapísanie s.r.o. do Obchodného registra

V prípade, že mate celú zakladateľskú dokumentáciu pripravenú na podanie na obchodnom registri a vybavené osvedčenie o živnostenskom podnikaní, ponúkame Vám možnosť ušetriť a Vašu spoločnosť do Obchodného registra zapíšeme za zvýhodnenú cenu.

Dňa 1. januára 2016 nadobúda účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorou sa platenie základného imania vracia do stavu, v akom bol pred decembrom 2013. Od januára 2016 stačí pri založení s.r.o. iba písomné vyhlásenie správcu vkladu o tom, že základné imanie 5000 eur bolo splatené v hotovosti k rukám správcu vkladu. Teda nie je potrebné otvárať nový účet v banke, vkladať na bankový účet 5000 eur, ani vyžiadať z banky výpis z účtu.

Zabezpečíme pre Vás:

  • skontrolujeme všetky potrebné dokumenty pre založenie spoločnosti
  • pripravíme a podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra a následne preberieme výpis z Obchodného registra
  • odovzdáme Vám všetky dokumenty a môžete začať podnikať

Celý proces zápisu spoločnosti trvá zvyčajne 3-6 pracovných dní.

Zápisom spoločnosti s.r.o. do Obchodného registra sa rozumie skontrolovanie všetkých potrebných dokumentov k založeniu spoločnosti a elektronický zápis spoločnosti do obchodného registra.
V našej cene za zápis s.r.o. je zahrnutý aj poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra, ktorý je pri klasickom podaní 331,5€. Keďže spoločnosť zapisujeme elektronicky, platíme znížený poplatok.

Ďalej ušetríte poplatky za overovanie listín vo výške cca 40 € (v prípade, že nepodávate návrh na zápis spoločnosti elektronicky, je potrebné vyhotoviť notársky overené fotokópie každého zakladateľského dokumentu v dvoch vyhotoveniach).

Cena za zápis s.r.o. do obchodného registra je 239 219 EUR. 

Kompletné založenie s.r.o.

Vypracujeme dokumentáciu, vybavíme živnostenské oprávnenia a zaregistrujeme spoločnosť do Obchodného registra.

Cena:279 EUR 

akcia 249 EUR do 31.08.2018

Viac info

Likvidácia spoločnosti

Chcete sa vyhnúť plateniu daňovej licencie - vstúpte do likvidácie

Viac info

s.r.o. s históriou

Predaj starších spoločností s účtovnou históriou už od 499 Eur.

Viac info